Regnbuehuset er et socialt arbejdsfællesskab for voksne psykisk sårbare mennesker. Regnbuehuset er et fountain house.

Ansvar og inddragelse

Vi tror på ligeværd

Fokus på ressourcer

Vores værdier bygger på ligeværd, indflydelse via medlemsdemokrati og fælles ansvar for hinanden og for husets udvikling. Vi tilrettelægger arbejdet i Regnbuehusets tre enheder; Køkken, Kontor, Hus/Have.

Vi har fokus på, at hver enhed løser opgaver i fællesskabet. Vi tilbyder alle former for arbejdsafklaring og skræddersyr gerne individuelle tilbud. Regnbuehuset er en selvejende institution hvor indtægtsgrundlaget kommer fra kommuner omkring hovedstaden. Kommunerne visiter individuelt medlemmerne til huset. Regnbuehuset har plads til omkring 40 aktive medlemmer.

Stor gammel patricia villa i det gamle taastrup.

Vi ligger 5 minutter fra Taastrup station og busholde pladserne.

Som socialt arbejdstræningssted for psykisk sårbare voksne mennesker arbejder vi målrettet på at hjælpe hver enkelt med at komme sig efter en psykisk sygdom. Kompetencer kan generhverves, udfordres og udvikles ud fra individuelle ønsker og mål.

Tryghed, rummelighed og fælles ansvar overfor hinanden og vores fælles arbejdsplads er de vigtigste værdier, der er i centrum i Regnbuehuset.

I Regnbuehuset kikker vi på det hele menneske og det, at komme sig efter en sårbar periode, eller en psykisk sygdom. Vi lægger derfor også vægt på at hjælpe hver enkelt individuel.

Det kan handle om kost og motion, eller det kan handle om at få hjælp til at komme ud af døren, et lægebesøg, styr på økonomien eller andet. Vi ser på muligheder og ikke på begrænsninger.

regnbuehuset018

Hvem kan komme i Regnbuehuset?

I princippet kan alle mennesker med en psykisk sårbarhed komme i Regnbuehuset. Vi vil i fællesskab med andre medlemmer og husets medarbejdere møde den enkelte individuelt og hjælpe til at komme videre med et anstændigt liv.

Alle medlemmer, der ønsker at komme til Regnbuehuset, skal visiteres gennem bopælskommunen. Virker det svært og uoverskueligt, så hjælper Regnbuehuset gerne med denne del. Medlemmer skal være voksne mindst 18 år. For tiden er gennemsnitsalderen 40 år. Vi tager ikke medlemmer, som har et aktivt misbrug. At være medlem i Regnbuehuset giver både rettigheder – og pligter.

Når du er kommet til huset. Du bliver medlem i huset og bliver en del af det sociale arbejdsfællesskab. Du vil indgå i en af de tre arbejdsenheder, du vil få en kontaktperson, som kan tage hånd om dine mål og ønsker. Du kan også få en ”husmentor”, som  er et andet medlem, og som kan hjælpe dig med at føle dig hjemme i Regnbuehuset.

Luk Menu