Velkommen til Regnbuehuset

Regnbuehuset er et socialt arbejdsfællesskab for voksne psykisk sårbare mennesker. Regnbuehuset er et fountain house.

Vores værdier bygger på ligeværd, indflydelse via medlemsdemokrati og fælles ansvar for hinanden og for husets udvikling. Vi tilrettelægger arbejdet i Regnbuehusets tre enheder; Køkken, Kontor, Hus/Have.

Vi har fokus på, at hver enhed løser opgaver i fællesskabet. Vi tilbyder alle former for arbejdsafklaring og skræddersyr gerne individuelle tilbud. Regnbuehuset er en selvejende institution hvor indtægtsgrundlaget kommer fra kommuner omkring hovedstaden. Kommunerne visiter individuelt medlemmerne til huset. Regnbuehuset har plads til omkring 40 aktive medlemmer.

 

 • ANSVAR OG INDDRAGELSE
 • VI TROR PÅ LIGEVÆRD
 • FOKUS PÅ RESSOURCER

Året handicappris 2015

Høje Taastrup kommune har de sidste år uddelt en pris som anerkendelse, når der ydes en særlig indsats for fysisk eller psykisk sårbare mennesker.

I 2015 var Regnbuehuset nomineret sammen med 7 andre organisationer og personer fra lokalområdet. Alle havde de gjort en særlig indsats. Men Regnbuehuset vandt og løb med årets pris. At Regnbuehuset vandt kom som en stor, men dejlig overraskelse. Vi har været en del af lokalområdet i 23 år og har gennem de mange år gjort en stor forskel for mennesker, der er psykisk sårbare. Det var også et solidt klap på skulderen, at Høje Taastrup kommunes Handicapråd har haft øje for vores særlige hus.

Det er vi meget glade for og måske varsler prisen endnu mere samarbejde mellem Høje Taastrup kommune og Regnbuehuset.
Vi siger i hvert fald mange tak.

STOR GAMMEL PATRICIA VILLA I DET GAMLE TAASTRUP.

Vi ligger 5 minutter fra Taastrup station og busholde pladserne.
Som socialt arbejdstræningssted for psykisk sårbare voksne mennesker arbejder vi målrettet på at hjælpe hver enkelt med at komme sig efter en psykisk sygdom. Kompetencer kan generhverves, udfordres og udvikles ud fra individuelle ønsker og mål.

Tryghed, rummelighed og fælles ansvar overfor hinanden og vores fælles arbejdsplads er de vigtigste værdier, der er i centrum i Regnbuehuset.

I Regnbuehuset kikker vi på det hele menneske og det, at komme sig efter en sårbar periode, eller en psykisk sygdom. Vi lægger derfor også vægt på at hjælpe hver enkelt individuel. Det kan handle om kost og motion, eller det kan handle om at få hjælp til at komme ud af døren, et lægebesøg, styr på økonomien eller andet. Vi ser på muligheder og ikke på begrænsninger.

HVEM KAN KOMME I REGNBUEHUSET ?

I princippet kan alle mennesker med en psykisk sårbarhed komme i Regnbuehuset. Vi vil i fællesskab med andre medlemmer og husets medarbejdere møde den enkelte individuelt og hjælpe til at komme videre med et anstændigt liv. Alle medlemmer, der ønsker at komme til Regnbuehuset, skal visiteres gennem bopælskommunen. Virker det svært og uoverskueligt, så hjælper Regnbuehuset gerne med denne del. Medlemmer skal være voksne mindst 18 år. For tiden er gennemsnitsalderen 40 år. Vi tager ikke medlemmer, som har et aktivt misbrug.

At være medlem i Regnbuehuset giver både rettigheder – og pligter.

Når du er kommet til huset. Du bliver medlem i huset og bliver en del af det sociale arbejdsfællesskab. Du vil indgå i en af de tre arbejdsenheder, du vil få en kontaktperson, som kan tage hånd om dine mål og ønsker. Du kan også få en ”husmentor”, som  er et andet medlem, og som kan hjælpe dig med at føle dig hjemme i Regnbuehuset.

HVERDAGEN I REGNBUEHUSET

ARBEJDET MÅ GERNE TAGE TID, BLOT  ALLE ER MED TIL AT LØFTE

Helt overordnet kan Regnbuehuset kun  fungere gennem medlemmernes og medarbejdernes fælles indsats. Men vi er helt bevidste om, at der findes dårlige dage, hvor bare det at komme ud af hjemmet er en udfordring. Der er også andre dage, hvor der er mere energi til at løse flere opgaver. Sådan er det.

Regnbuehuset åbner kl. 8.30 hver dag. I sommerperioden fra midt juni til midt august – har vi lidt ændrede åbningstider. Køkkenet sælger kaffe & the. Afhængig af behovet kan der også tilbydes morgenmad.

I hver enhed planlægges dagens og ugens opgaver. I enheden tages også en status på om hvordan ”det går”. Er der noget særlig hjælp der kan være brug for. Ansvar for de enkelte opgaver fordeles i enhederne. Hver dag kl. 12.00 kan der købes sund og veltilberedt frokost i cafeen. Medbragt mad spises også i cafeen. Efter frokost holdes et kort frokostmøde med orientering om, hvad der sker rundt i huset.

Eftermiddagen fortsætter i enheden eller i de særlige sociale grupper, der mødes. Det kan være i motionsrummet noget af eftermiddagen tilbringes, eller i den ugentlige bog- og strikkegruppe.

Hver onsdag er der husmøde, hvor punkter – store eller  smådrøftes og besluttes. Da husmødet er husets beslutningsorgan omdeles en dagsorden, og der skrives et beslutningsreferat. Alle medlemmer og medarbejdere kan sætte punkter på dagsordenen.

Hver fredag er 14.00 – 15.00 TRIVSEL. Det vil sige optakt til weekenden, hygge og snak om weekend-tilbuddene. Fra efteråret og frem til foråret holder Regnbuehuset derfra åbent til kl. 21.00 hver anden onsdag.

De sociale aftener handler om at have socialt samvær, hygge, fællesspisning m.v. På disse aftener kommer der også gamle medlemmer forbi.

Hovedpunkterne er vigtig for at overskue en  ugeplan. Men ellers er der ikke to uger eller to dage, der ligner hinanden. Regnbuehuset lever et aktivt og til tider uforudsigeligt, sjovt liv. Så vidt det lader sig gøre, planlægges sociale arrangementer en gang om ugen i sommerperioden.

Disse arrangementer handler om at komme ud og se, hvad der rører sig i hovedstadsområdet, og arrangementerne handler også om at kommeud og være sammen med andre mennesker.

HUS OG HAVEENHEDEN

Da Regnbuehuset er en stor gammel villa kræver det også en del vedligeholdelse, både indvendig og udvendigt. Så der skal males, bankes og skrues og ordnes. Det er både store og små opgaver vi tager os af.  Vi har en stor have med et drivhus og køkkenhave. Vi har også bare pæne blomster og græsplane, som passes efter bedste evne. Haven bruges rigtig meget om sommeren, hvor vi spiser og laver mad ude og hvor vi også bare sidder og nyder en hyggeligt stund.

KØKKENENHEDEN

I vores køkken laver vi god og sund mad hver dag. Der skal planlægges en ugemenu, der skal købes ind, laves mad, sælges mad og endelig skal der være fokus på rengøring, hygiejne og den slags. Der bages, koges og brases med spændende retter. Ind i mellem bliver der lavet en særlig gourmet ret, som kalder på hygge og rolige omgivelser i vores cafe. Du kan være med til at lave din livret eller andres livretter. I køkkenet er der knyttet en medarbejder som tovholder

KONTORENHEDEN

Kontorenheden har en masse administrative opgaver. Både med hensyn til regnskab, bogføring, IT, skriveopgaver, opslag, oversigter m.v. Til kontorenheden hører også receptionen, hvor der tages imod gæster og der passes telefoner. Vi har en PR gruppe, der laver oplæg til andre, skriver artikler, laver medlemsblad m.v.

OM OS I REGNBUEHUSET

REGNBUEHUSET HAR VALGT AT HAVE PRAKTIKANTER I HUSET

Vi mener, at det giver huset en masse nye in-put og inspiration. Men vi kan også give kommende socialrådgivere et godt blik på det at være et sårbart menneske. Noget der jo som bekendt ikke ses på det enkelte menneske!

HELLE NYGAARD MOTTELSON

HELLE NYGAARD MOTTELSON

Leder

Helle er Huset daglige leder med overordnet ansvar for økonomi og medarbejdere. Helle er uddannet cand. scient adm. og har en overbygning i organisationspsykologi.

INGE PALMBLAD LARSEN

INGE PALMBLAD LARSEN

Souschef

Inge Larsen er souschef og er enhedsmedarbejder i kontorenheden. Inge er oprindelig uddannet social- og sundhedsassistent og har mange års erfaring inden for psykiatriområdet.

RIE NIELSEN

RIE NIELSEN

Udviklingsmedarbejder

Rie er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring inden for den kommunale psykiatri. Rie er ansat som tovholder på udviklingsopgaver.

MAJ-BRITT SUNNE-JØRGENSEN

MAJ-BRITT SUNNE-JØRGENSEN

Medarbejder

Maj-Britt Sunne Jørgensen er uddannet socialpædagog og har en psykologisk overbygningsuddannelse. Maj-Britt er vejleder for særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) og er enhedsmedarbejder i kontorenheden.

ANNIK WINDFELD-LUND

ANNIK WINDFELD-LUND

Medarbejder

Annik Windfeld-Lund er uddannet kok og er tovholder i køkkenenheden med ansvar for Regnbuehusets kostpolitik.

OLE BENDSEN

OLE BENDSEN

Medarbejder

Ole er uddannet smed og pædagog. Ole er tovholder på de opgaver, som handler om renovering, vedligeholdelse og nye tiltag i huset og i haven.

EMILIE LEMCHE

EMILIE LEMCHE

Vejleder

Emilie er uddannet socialrådgiver med erfaringer fra den kommunale opgaver. Emilie er vejleder for særlig tilrettelagt afklaring (STA) og er enhedsmedarbejder i kontorenheden.

BESTYRELSEN BESTÅR AF:
 • Nina Berrrig (Formand)
 • Bo Kristiansen (Næstformand)
 • Hanne Andersen
 • Bodil Jelsborg
 • Ole Birhov
 • Arne Kjeldsen
 • Marianne Holm
 • Maj-Britt Sunne-Jørgensen
 • Carl-Otto Rachlitz
BESTYRELSEN

Regnbuehuset har en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for hele husets drift. Bestyrelsen arbejde hviler på godkendte vedtægter. Bestyrelsen består af 9 medlemmer og  holder bestyrelsesmøder ca.  4 gange om året.

PRAKTIKANTER

Regnbuehuset har valgt at have socialrådgiverstuderende i praktik. Det betyder at, der kommer studerende i  huset, som indgår i arbejdet. Vi mener, at de studerende giver inspiration og nytænkning til huset, ligesom vi mener, at kunne give kommende rådgivere en vigtig, konkret forståelse af at ”være et sårbart menneske.”

Send os en mail

Regnbuehuset udgiver to gange om året Regnbuebladet. Vi sender gerne bladet til interesserede.

4 + 4 =

Kontakt information

Adresse:
Østerparken 13, 2630 Taastrup

Telefon:
43528036

Email:
kontor@regnbuehuset.dk

Åbningstider:
8.30 – 16.00
fredag åben til 15.00